اجرای کفپوشهای صنعتی

اجرای کفپوشهای صنعتی

کفپوشهای صنعتی عموماً بر روی سطوح بتنی کف و به منظورهای متعددی اجراء می گردد. عمده خواص آنها محافظت از سطح در برابر سایش، فرسایش، مواد شیمیایی بوده و توأمان زیبایی، یکپارچگی، تمیزی، قابلیت خط کشی و علامت گذاری و غیره را به همراه دارد سطوح بتنی این کفپوش یکی از pH -کفپوش اپوکسی با توجه به 1-1 پرکاربردترین پوشش ها برای محافظت از بتن می باشد. از این کفپوش در صنایع ساختمانی نظیر پارکینگ ها و محل های تردد، صنایع دارویی نظیر انبارهای دارو و اتاق تمیزهای تولیددارو، صنایع شیمیایی، غذائی و غیره استفاده می کنند. این کفپوش در ضخامتهای میکرون تا چندین میلی متر قابل اجراء است که بسته به صافی سطح، مقاومتهای مکانیکی لازم و سایر عوامل انتخاب 500متنوع از می گردد. روش اجراء بصورت دستی بوده و در لایه های پرایمر، میانی و رویه اجراء می گردد. اخیراً شرکت ماناپلیمر اقدام به تولید نوع پایه آب این کفپوش نموده که چسبندگی بالایی به بتن دارد و دوستدار محیط زیست می باشد ضمن اینکه هزینه آن به مراتب از نوع بدون حلال پایین تر می باشد..