رنگ های پرجامد اپوکسی و پلی یورتان

رنگ های پرجامد اپوکسی و پلی یورتان

امروزه بعلت مسائل زیست محیطی و همچنین راندمان بالاتر و جلوگیری از تعدد لایه های رنگ اجرائی که با مشکلات متعددی مانند استفاده می گردد. این رنگ ها HIGH BUILD عدم چسبندگی، پرت بالا، سرعت پایین و غیره همراه بوده، از رنگ های پرجامد یا میکرون و بالاتر ایجاد می کنند که این امر در سطوح فلزی و بتنی قابل توجه است300با هر لایه پاشش یا اجراء ضخامتی در حد