رنگ های ترافیکی

این گروه از رنگ ها بر پایه رزین اکریلیک پایه حلال ساخته می شوند. رزین های اکریلیک بر اساس نوع و میزان مونومرهای اکریلیکی بکار رفته در ساختارشان، خواص متنوعی دارند و به دو دسته اصلی تقسیم می شوند. 1) اکریلیک ترموست که به وسیله گروه های عاملی خود می تواند با بسیاری از ترکیبات عامل دار دیگر وارد واکنش شود و یک فیلم شبکه ای سخت ایجاد نماید. 2) اکریلیک ترموپلاست که تنها از طریق تبخیر حلال تشکیل فیلم می دهد. اکریلیک ترموست در برخی ویژگی ها نسبت به اکریلیک ترموپلاست برتر است، از جمله: سختی و چقرمگی، مقاومت در برابر نرم شدن در دماهای بالا، مقاومت در برابر حلال و شوینده ها.