سرامیک و کاشی ضداسید

سرامیک و کاشی ضداسید

در مواردی که در صنایع مختلف ریزش اسید و قلیاهای قوی وجود دارد و همچنین زیبایی و صافی سطح نیز مهم می باشد از این مواد استفاده می گردد. بسته به نوع اسید یا قلیا و درصد آن؛ ملات نصب کاشی مختلف بوده همچنین می توان از کاشی ها با ابعاد متنوع و ضخامت متنوع استفاده نمود. این کاشی ها بر روی سطوح عمودی و افقی قابل اجراء بوده و پس از نصب بند کشی می گردد. ملاتهای نصب و بند کشی متنوع است و برای عدم نفوذ عوامل خورنده به بتن از لایه ممبراین نیز استفاده می گردد.