رنگ های نما- عایق بام و لاکهای تزئینی

رنگ های نما- عایق بام و لاکهای تزئینی

استفاده از این پوشش به منظور زیبایی و محافظت بصورت همزمان است. عمده ترین مسئله در این اجراء انتخاب ماده مناسب می باشد که علاوه بر زیبائی می بایست در برابر شرایط جوی مقاوم بوده و از چسبندگی مناسبی برخوردار باشد، ضمن اینکه به مرور ایام دچار تغییر رنگ و زرد شده گی نگردد.