عایق های برودتی و حرارتی

عایق های برودتی و حرارتی

این گونه عایق ها جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و یا انتقال حرارت مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد عایقهای برودتی نوع قدیمی و سنتی آن ایزوگام و عایقهای قیری بوده که در حال حاضر کاربرد زیادی ندارند. در این خصوص شرکت ماناپلیمر محصولات عایق خود را که بر پایه اکریلیک های پایه آب، اکریلیک اصلاح شده با بیتومن و غیره می باشد، اجراء می نماید. درخصوص عایقهای حرارتی عایقهای متعددی نظیر پشم شیشه، پشم سنگ، فومEPDM ، فوم گلاس، فوم پلی اتیلن سبک و فوم پلی یورتان وجود دارد که بنابر مقتضیات پروژه انتخاب و اجراء می گردد. با توجه به دمای محیط و دمای داخلی ضخامت این عایق متنوع بوده و طراحی می گردد.