سند بلاست و رنگ آمیزی صنعتی

سند بلاست و رنگ آمیزی صنعتی

یکی دیگر از خدمات این بخش اجراء سند بلاست سازه های فلزی و بتنی و اجراء رنگ های صنعتی مانند رنگ های اپوکسی، پلی یورتان، رنگ های مقاوم حرارتی و غیره می باشد.