پوشش های رسانا با مقاومت شیمیایی جایگزین ( (GLASS LINE

پوشش های رسانا با مقاومت شیمیایی جایگزین ( (GLASS LINE

Glass line پوشش های معدنی همانند لعاب هستند، که علاوه بر مقاومت های بالای شیمیایی به علت ساختار کریستالی رسانا می باشند. این امر در خیلی از صنایع حائز اهمیت است. در مواردی که محلول خورنده در راکتور در حال واکنش است و از طرفی واکنش گرماگیر بوده و نیاز به انتقال حرارت از طریق دیواره راکتور و یا کویل حرارتی داخل راکتور را داریم، این پوشش بسیار کاربرد دارد. در مواردی که انتقال حرارت و دمای لازمه خیلی بالا نمی باشد (کمتر از 150 درجه) و همچنین خورندگی محلول داخل راکتور شدید نمی باشد، می توان از این پوشش که کار طراحی و ساخت آن در واحد تولیدی این شرکت انجام شده استفاده نمود. از مزیت های این پوشش اجراء آسان آن است و هزینه آن در قیاس با GLASS LINING بسیار کمتر می باشد.