اپوکسی بدون حلال

رنگ بدون حلال به گروه خاصی از رزین ها تعلق ندارد، در واقع نگرانی های زیست محیطی صنعت رنگ و پوشش را به مصرف هرچه کمتر حلال و حتی حذف آن از مواد اولیه رنگ پیش می برد. رنگ بدون حلال به هر دو صورت تک جزئی یا دو جزئی قابل تولید است. در حالت تک جزئی، خشک شدن از طریق اکسیداسیون و به کمک مواد خشک کن انجام می گیرد. در حالت دو جزئی، اختلاط دو جزء با فاصله زمانی بسیار کوتاهی پیش از اعمال صورت می گیرد و واکنش رزین با عامل پخت، فیلم را تشکیل می  دهد. عوامل مختلفی در ایجاد عیوب رنگ نقش دارند که یکی از آن ها حلال است؛ حذف حلال از مواد اولیه رنگ سبب کاهش بسیاری از عیوب می شود. تولید و مصرف رنگ های بدون حلالدارای مزایای دیگری نیز می باشد که در زیر اشاره شده است.

  1. کاهش آلودگی هوا
  2. صرفه جویی در هزینه خرید مواد اولیه و حمل و نقل 
  3. صرفه جویی در انرژی مصرفی جهت تولید رنگ
  4. صرفه جویی در زمان به علت امکان اعمال لایه های رنگ با ضخامت بیش تر در هر مرحله
  5. افزایش ایمنی

ساختار اپوکسی بدون حلال تفاوتی با ساختار اپوکسی پایه حلال ندارد و خواص عمومی آن مشابه مواردی است که در بخش اپوکسی پایه حلال اشاره شد. ویسکوزیته این محصول به علت عدم وجود حلال نسبتاً بالاست، این امر فرآیند اختلاط و اعمال پوشش را خصوصاً در فصول سرد سال مشکل می نماید. یکی از روش های غلبه بر این مشکل مصرف رقیق کننده های فعال می باشد که به تنظیم ویسکوزیته و پخت پوشش کمک می کنند. بطور کلی پوشش های اپوکسی فاقد حلال ضخامت بالاتری نسبت به پوشش های اپوکسی پایه حلال دارند و استفاده از هاردنر پلی آمین در آن ها ترجیح داده می شود. مانافام دارای چهار محصول تولیدی در این مجموعه می باشد که در ادامه به آن ها پرداخته شده است.