یازدهمین سالگرد تاسیس شرکت ماناپلیمر

یازدهمین سالگرد تاسیس شرکت ماناپلیمر

یازدهمین سالگرد تاسیس شرکت ماناپلیمر

امروز مورخ ۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۷، تیم مدیریتی و بخشی از پرسنل شرکت توسعه پوشش های صنعتی ماناپلیمر یازدهمین سال تاسیس خود را جشن می گیرند.

ماناپلیمر در سال ۸۶ تاسیس گردید و طی این یازده سال علاوه بر فعالیت های اجرایی، تولید و بازرگانی را به سبد کاری خود اضافه کرد. شرکت ماناپلیمر در طی سال های اخیر همواره سعی در نو آوری و ایجاد تنوع در محصولات تولیدی خود داشته و عمده تمرکز خود را بر تولید محصولات دانش محور بنا نهاده است. مهم ترین اتفال سال گذشته اخذ گواهی دانش بینان برای یکی از محصولات تولیدی بود و در سالی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران، سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شده این محصول تولیدی موفق به اخذ گواهی گردیده است.

پرسنل ماناپلیمر