عیوب رنگ قسمت اول

عیوب رنگ قسمت اول

عیوب رنگ قسمت اول

در این سری از مقالات به بررسی عیوب رایج در صنعت رنگ پرداخته و در مورد نحوه جلوگیری و تعمیر آن صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

.

Adhesion Failure

عدم چسبندگی

توضیح: رنگ نمی تواند به زیرایند یا لایه های پیشین پوششی بچسبد.

علل احتمالی: آلودگی سطحی یا میعان آب روی فلز

جلوگیری: اطمینان حاصل کنید که سطح عاری از هرگونه آلودگی و رطوبت می باشد و به روش مناسبت آماده سازی شده است.

تعمیر: بستگی به میزان عدم چسبندگی دارد. پالایش سطح از پوشش معیوب قبل از آماده سازی ضروری می باشد و بعد از آن باید مطابق با راهنمای شرکت سازنده از سامانه پوشش مناسب استفاده کرد.

Alligatoring

Alligatoring

توضیح: رنگ نمی تواند به زیرایند یا لایه های پیشین پوششی بچسبد.

علل احتمالی: آلودگی سطحی یا میعان آب روی فلز

جلوگیری: اطمینان حاصل کنید که سطح عاری از هرگونه آلودگی و رطوبت می باشد و به روش مناسبت آماده سازی شده است.

تعمیر: بستگی به میزان عدم چسبندگی دارد. پالایش سطح از پوشش معیوب قبل از آماده سازی ضروری می باشد و بعد از آن باید مطابق با راهنمای شرکت سازنده از سامانه پوشش مناسب استفاده کرد.

Aluminium Corrosion

Aluminium Corrosion

توضیح: تاول زدگی به علت محصولات خوردگی آلومینیوم در زیرایند.

علل احتمالی: سوراخ های ریز در پوشش، تخلخل آلومینیوم زیرین. ضخامت ناکافی پوشش.

جلوگیری: از پوشش درست فرموله شده و در ضخامت مناسب استفاده کنید.

تعمیر: سندبلاست و پوشش دوباره.

Bittiness

Bittiness

توضیح: سطح فیلم توسط ذرات خشک رنگ، ژل، رسوب یا مواد خارجی آلوده می شود و به صورت ناهمواری و زبری روی سطح فیلم خشک ظاهر می شود. زمانی که این ذرات کوچک و پراکنده باشند از عنوان Peppery برای این پدیده استفاده می کنند.

علل احتمالی: علت اصلی، آلودگی داخل بالک رنگ و سطح فیلم است. این آلودگی ها شامل پوسته های خشک شده رنگ، ذرات ژل و رسوبات می شود. همچنین آلودگی ادوات اجرای رنگ مثل رولر می تواند باعث این عیب شود.

جلوگیری: از ادوات اجرای تمیز استفاده کنید و در محیط پاکیزه رنگ را اعمال کنید. از رنگ تمیز و غیرآلوده استفاده کنید. روش اعمال را به درستی انتخاب کنید.

تعمیر: تعمیرات به اندازه و گستره مشکل بستگی دارد. قسمت مربوطه را ساییده یا به کلی پاک کنید و مجددا پوشش دهید.

.

Bleaching

Bleaching

توضیح: کاهش رنگ کلی پوشش 

علل احتمالی: کاهش رنگ به علت فرسایش یا آسیب شیمیایی

جلوگیری: از پیگمنت هایی با رنگ پایدار استفاده کنید یا از سامانه پوششی بهره بگیرید که مقاومت شیمیایی بالایی داشته باشد.

تعمیر: رنگ معیوب را ساییده و پاک کنید و سامانه پوششی مناسب و جدید اعمال کنید.