پوشش مخازن

پوشش مخازن

مخزن در فارسی به معنی محل و ذخیره کردن یا جمع آوری می باشد. در صنعت نیز مخازن به همین منظور ساخته می شوند اگر بخواهیم مخازن در صنعت را دسته بندی و گروه بندی کنیم از جنبه های متفاوتی می توان این کار را انجام داد.

دسته بندی مخازن صنعتی بر اساس کاربرد

۱) مخازن ذخیره مواد و مخازن انتقال مواد: شامل مخازن ذخیره آب صنعتی، مخزن ذخیره آب آشامیدنی، مخزن ذخیره مواد شیمیایی مانند اسید یا قلیا، مخزن جمع آوری پساب یا پسماندها، مخازن نگهداری سوخت و مخازن انتقال مواد.

۲) مخازن تفکیک مواد و جداسازی: شامل مخازن تصفیه خانه ها، مخازن خنثی سازی و غیره. 

دسته بندی مخازن از لحاظ جنس مواد سازنده

  • مخازن فلزی
  • مخازن استیل
  • مخازن کامپوزیتی
  • مخازن پلی اتیلنی
  • مخازن بتنی
  • مخازن چوبی

با توجه به نوع کاربرد مخزن از جنسهای مختلف آن استفاده می گردد ولی مخازن صنعتی جهت نگهداری مواد شیمیایی عمدتاً از جنس بتن و فلز یعنی کربن استیل می باشد.

قبل از شروع سلسله مقالات راجع به پوشش مخزن باید ذکر گردد که مخازن از جنس استیل بسیار پر هزینه بوده و برای کارهای خاص استفاده می گردد. مخازن چوبی و سایر نیز کاربردهای محدودی دارند مخازن پلی اتیلنی برای نگهداری مواد شیمیایی گزینه مناسبی هستند ولی مقاومت مکانیکی خوبی ندارند ضمن اینکه در تولید آنها محدودیت ابعاد وجود دارد و به راحتی نمی توان قطعات را به یکدیگر جوش زد. 
لذا ارزانترین و مناسبترین گزینه ها مخازن فلزی و بتنی می باشند که با هر ابعاد و اندازه ای ساخته می گردند و مقاومت مکانیکی کافی جهت تحمل سیال داخل آن را دارند. مهمترین نقص این نوع مخازن خوردگی آنها در شرایط شیمیایی یا عدم آبندی مخازن بتنی می باشد که این مشکل با پوشش دهی مخازن برطرف می گردد. نظر به اینکه عمده مخازن استفاده شده در صنعت مخازن فلزی (کربن استیل) و بتنی می باشند در چند سلسله مقالات به پوشش دهی مخازن و پوشش مخزن فلزی اشاره خواهیم کرد. 
به جهت رفع ابهام و عدم ارائه حجم زیاد اطلاعات در مورد پوشش مخازن دسته بندی های متعددی انجام می دهیم تا بنابر نوع کاربرد انتخاب پوشش مخزن برای خواننده آسانتر باشد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با متخصصان ماناپلیمر تماس حاصل فرمایید.