پوشش مخزن بتنی

پوشش مخزن بتنی

پوشش مخزن بتنی

انتخاب نوع پوشش بر روی سطح مخازن بتنی از لحاظ مواد شیمیایی داخل آن مشابه پوشش مخازن فلزی است، به همین دلیل توصیه می گردد قبل از خواندن این متن پوشش مخزن فلزی را مطالعه بفرمائید. ولی مسائل عمده ای بر پوشش مخازن بتنی موثر است که در ادامه به آن میپردازیم:

 1. مخازن بتنی عمدتاً آب بند نیستند و در جاهایی که نگهدارنده قالب بتن بوده سوراخ هستند که باید بسته شود ضمن اینکه در صورت عدم استفاده از water stop باید توجه داشت پوششی استفاده نمود که مخزن بتنی آب بند گردد.
 2. مخازن بتی دارای ترک و نقاط سست هستند که جهت پوشش دهی مناسب باید این نقاط سست ترمیم گردد.
 3. ترمیم نقاط سست بتن اگر توسط سیمان معمولی و در یک لایه نازک صورت گیرد عموماً دارای ضعف چسبندگی هستند و پس از مدتی جدا می گردند.
 4. سطوح بتن مانند فلز کاملاً صاف نیست و دارای حفرات ریز و درشت است که اگر تسطیح سطح خوب صورت نگیرد ممکن است در نقاطی پوشش به مخزن نچسبد و یا عمدتاً نقاط کور مخزن پوشش دهی نگردد.
 5. مخزن بتنی در صورتیکه جدیدالحداث باشد در اثر پر و خالی شدن در چند نوبت اولیه دچار ترکهای زیادی   می گردد که ممکن است باعث شکستن یا جدا شدن پوشش مخزن بتنی گردد همچنین گذشتن یکسال در فصل سرما و گرما تنش حرارتی به مخزن تحمیل می کند که این تنشها ممکن است باعث شکست بتن و خروج از آبندی گردد.
 6. مخزن بتنی در صورتیکه قدیمی باشد و قبلاً بدون پوشش از آن استفاده شده باشد نفوذ عوامل خورنده و حتی آب شامل آب باران و غیره احتمالاً به داخل بتن نفوذ کرده و این امر علاوه بر داشتن رطوبت باعث می گردد آرماتورها دچار خوردگی و تورم شوده و نهایتاً باعث جداشدن کاور بتنی و پوشش بتن گردد.
 7. در صورتیکه مخزن بتنی کلاً یا قسمتی از آن زیرزمین باشد نفوذ رطوبت از پشت مخزن باعث جدا شدن و تاول زدن پوشش داخلی مخزن می گردد.
 8. آلوده بودن بتن به روغن و چربی که عمدتاً از قالب بتن منتج می گردد باعث ضعف چسبندگی پوشش مخازن بتنی می گردد.

با در نظر گرفتن جمیع جهات فوق و سایر مسائل اختصاصی دیگری که ممکن است برای یک پروژه به خصوص ساری و جاری باشد نه تنها انتخاب پوشش مخزن مناسب برای مخازن بتنی حائز اهمیت است بلکه نحوه اجرا پوشش، در نظر گرفتن شرایط محیطی نیز بسیار حائز اهمیت است. خبر بد برای کارفرمایان دارای مخازن بتنی که پروژه اجرا پوشش مخزن بتنی را اجرا نموده اند این است که برای سطوح فلزی می توان پس از تکمیل عملیات پوشش دهی از تست منفذیابی استفاده کرد و یا حتی می توان از تستهای ادواری استفاده نمود و شرایط نگهداری پوشش را فراهم نمود ولی انجام تست منفذ یابی برای سطوح مخازن بتنی عملاً غیرممکن است و این تست نه تنها پس از اجرا بلکه در تعمیرات و بازرسی دوره ای پوشش مخازن کاربردی ندارد.

.

پوشش مخزن ضد اسید ماناپلیمر

.

اصول پوشش دهی مخازن بتنی

همانگونه که ذکر شد نوع پوشش مخازن بتنی که مقاومت لازم در برابر شرایط خورنده داشته باشند مشابه پوشش مخازن فلزی است ولی نکاتی راجع به اجرا آن ذکر می گردد.

 1. عمدتاً در مخازن بتنی بالای تراز سطح زمین سطوح خارجی نیاز به پوشش نداردمگر به منظور زیبایی و یا اینکه احتمال پاشیدن مواد شیمیایی باشد حتی اگر این مخازن در معرض بارش باران و خیس شدن باشند پس از کاهش رطوبت محیط دوباره رطوبت به سطح بیرونی رسیده و تبخیر می گردند لذا پوشش دهی سطوح بیرونی ضرورتی ندارند.
 2. در صورتیکه مخزن درون خاک و در زیر زمین احداث گردد در مناطق خشک مشکل عمده ای وجود ندارد ولی در مناطق شمال و جنوب کشور یک اطراف این مخازن زهکشی شده و در آب به جائی دیگر هدایت گردد و یا سطوح خارجی بتن نیز توسط ممبراینها و یا عایق قیر اندود کاملاً عایق شده و پس از آن خاک اطراف دیواره ها پر گردد. متاسفانه این امر توسط پیمانکاران احداث مخازن بتنی رعایت نمی گرد. اگر چه شاید با هزینه های گزاف بتوان اطراف دیواره ها را تخلیه و عایق کرد ولی کف مخازن هیچ چاره ای ندارد و می بایست پس از بتن مگرو قبل از بتن ریزی کف عملیات عایق بندی صورت گیرد.
 3. بهتر است مخازن بتنی در صورتیکه حاوی مواد شیمیایی است بلافاصله پوشش دهی گردد ولی در صورتیکه ساخت پروژه زمانبر است ابتدا مخازن بتنی آن احداث گردد که طی تکمیل پروژه این مخازن یک سال به لحاظ سرما و گرما را سپری نماید. ضمناً در مخازنی که احداث شده بهتر است چندین نوبت و در صورت امکان مخزن آبگیری شده و تخلیه شود تا تنشهای خود را آزاد نماید. پس از تخلیه آب و خشک شدن سطح اجرا پوشش صورت می گیرد. 

پس از طی تمامی مراحل فوق الذکر سطح آماده پوشش دهی اصلی است که در این مرحله پوشش مخزن مناسب طراحی و اجرا می گردد.

در خاتمه به اطلاع می رساند که جهت مشاوره با شرکت ماناپلیمر تماس حاصل فرمائید.