روش اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

روش اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

روش اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک در بیمارستان ها و محیط های درمانی، اتاق های فرمان، صنایع غذایی، محل نگهداری و فرآوری حلال ها و... به کار برده می شود. وجود الکتریسیته ساکن در چنین مکان های حساسی احتمال ایجاد جرقه و انفجار را بالا می برد. کفپوش های آنتی استاتیک علاوه بر ایجاد خواص مقاومتی (مکانیکی و شیمیایی)، خاصیت رسانایی را نیز فراهم می نماید و با انتقال بارهای الکتریکی به چاه آرت از ایجاد الکتریسیته ساکن در محل جلوگیری میکند.

.

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

در فایل "روش اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک" با مراحل زیر آشنا می شوید:

.

 • آماده سازی سطح بتن
 • اعمال لایه پرایمر
 • ترمیم ترک های بتن و پرکردن درزها
 • اعمال لایه میانی
 • آماده سازی مکانیکی
 • اعمال لایه ماستیک
 • نصب شبکه مسی
 • اعمال لایه رویه آنتی استاتیک
 • تجهیزات فنی مورد نیاز برای اعمال کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک
 • ویژگی های فنی و خواص مکانیکی
 • ارزیابی فنی

.

.