کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک و الکتریسیته ساکن

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک و الکتریسیته ساکن

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک و الکتریسیته ساکن


پس از انتشار چند مطلب در خصوص کفپوش آنتی استاتیک عده ای از عزیزان بصورت تلفنی و ایمیل سوال هایی را مطرح نمودند که در راستای پاسخ جامع به تمامی آنها مطلب ذیل تنظیم شده است.

الکتریسیته ساکن

همانگونه که می دانیم تمامی مولکول‌ ها که مواد از آن‌ ها تشکیل شده است از اتم تشکیل شده اند و اتمها دارای مثبت و منفی هستند. هر گاه در اثر یک عامل خارجی تعادل بار مثبت و منفی بهم بخورد به نحوی که بارهای همنام در یک موقعیت تجمع یابند آن قسمت باردار خواهد بود و به اصطلاح الکتریسیته ساکن در آن تشکیل شده است. شاهد این موضوع به دفعات و در جاهای مختلف برای ما اتفاق می افتد. بعنوان مثال:

  • هنگامی که کلاه پشمی را از سرمان برمی داریم موهای ما دارای الکتریسیته می گردند.
  • هنگامی که روی فرش راه می رویم بدن ما حاوی الکتریسیته ساکن است که در تماس با جسم فلزی تخلیه می گردد.
  • هنگامی که بخارات آب به هوا می روند و تشکیل ابرها را می دهند در آنها الکتریسیته ساکن تشکیل شده که در قالب رعد و برق تخلیه می گردند. 
  • تانکرهای حامل سوخت و مواد آتش زا عموماً زنجیری دارند که به زمین کشیده می شود.

اینها نمونه های هستند که معمولاً در اثر مالش دو جس غیر همجنس در روی سطح تعادل بار الکتریکی بهم خورده و الکتریسیته ساکن تشکیل می گردد. 

کفپوش اپوکسی انتی استاتیکچرا باید الکتریسیته ساکن تخلیه گردد؟

تشکیل الکتریسیته ساکن در پاره ای موارد تحت کنترل ما نمی باشد ولی نکته مهم این است که تخلیه الکتریسیته ساکن در پاره ای از موارد خطر آفرین است. تخلیخ مقدار عظیمی از الکتریسیته ساکن مانند رعد و برق به نوعی خطر آفرین است و ممکن است باعث انفجار و آتش سوزی گردد و تخلیه مقدار بسیار کم هم ممکن است خطرات جانی در پی داشته باشد بعنوان مثال تخلیه الکتریسیته ساکن از دست یک جراح ممکن است باعث آسیب به بیمار تحت جراحی گردد. سایر موارد هم ممکن است تخلیه الکتریسیته ساکن باعث انفجار، اخلال در سیستم های حساس، اخلال در سیستم ناوبری و غیره گردد. 

الکتریسیته ساکن به کجا تخلیه می گردد؟

تنها منبع عظیم ایجاد تعادل و توازن در اختلاف بار ناشی از مالش دو جسم کره زمین است لذا عموماً تمامی سطوحی که ایجاد الکتریسیته ساکن در آنها باعث خطرات ثانوی می گردد به طریقی به زمین تخلیه می گردند. این کار با روش های مختلفی صورت می گیرد که یکی از عمده ترین آن پوشش ها کفپوش آنتی استاتیک یا کفپوش ضد الکتریسیته ساکن است.