رویه اپوکسی فنولیک

رویه اپوکسی فنولیک

رویه اپوکسی فنولیک

نام محصولرویه اپوکسی فنولیک

کد محصولEPH 901

اتصالات عرضی موجود در ساختار شبکه ای رزین اپوکسی فنولیک، این ماده را به گزینه ای بسیار مناسب برای استفاده در رنگ رویه تبدیل می کند. موارد زیر کاربردهای پیشنهادی برای این محصول را بیان می کند.

  1. پوشش های دریایی ضدخوردگی
  2. پوشش های صنعتی
  3. پوشش لوله و مخازن
  4. پوشش تعمیراتی
  5. پوشش کویل