پرایمر اپوکسی مخصوص کف

پرایمر اپوکسی مخصوص کف

پرایمر اپوکسی مخصوص کف

نام محصولپرایمر اپوکسی مخصوص کف

کد محصولEPF 101

پرایمر اپوکسی مخصوص کف ماناپلیمر با کد EPF 101 دارای ماهیت اپوکسی بوده و شفاف می باشد. این محصول به عنوان درزگیر برای بتن و به عنوان لایه اول کفپوش استفاده می شود.