پرایمر آنتی استاتیک اپوکسی

پرایمر آنتی استاتیک اپوکسی

پرایمر آنتی استاتیک اپوکسی

نام محصولپرایمر آنتی استاتیک اپوکسی

کد محصولEPF 105

در بسیاری اماکن مانند بیمارستان، اتاق فرمان، کارخانه و انبار نگهداری مواد آتش زا وجود الکتریسیته ساکن می تواند سبب جرقه و آتش سوزی شود. کفپوش آنتی استاتیک با خاصیت رسانایی خود از تجمع بار الکتریکی بر کف زمین جلوگیری می کند. در تهیه آستری آنتی استاتیک از ترکیب رزین اپوکسی با مواد رسانا استفاده می شود.