کفپوش های صنعتی

کفپوش های صنعتی

کفپوش های صنعتی

کفپوش صنعتی به منظورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. عمده آن عبارت است از:

حفاظت از سطح زیرین به جهت خوردگی های شیمیایی و محیطی.
حفاظت از سطح زیرین به جهت فرسایش.
زیبایی و علامت گذاری.
ایجاد سطح مناسب به منظور بهره برداری (بعنوان مثال ایجاد کفپوش ورزشی جهت استفاده از مقاصد ورزشی در سالنهای مختلف).

سطوح زیرین کفپوش صنعتی

 • آسفالت
 • چوب
 • موزائیک
 • بتن
 • فلز و سایر سطوح

جنس کفپوش های صنعتی

شرکت مانا پلیمر در بحث واردات مواد اولیه و بازرگانی انوع کفپوش های صنعتی اپوکسی و کفپوش صنعتی پلی یورتان فعال بوده و موارد ذیل را در سبد کاری خود دارد.

..

کفپوش صنعتی

واردات مواد اولیه کفپوش صنعتی

 • رزین اپوکسی
 • هاردنر اپوکسی
 • ادتیوهای سیستم اپوکسی مانند ادتیوهای ضدحباب، همتراز کننده، ضدرسوب، ضد شره، دیسپرس کننده
 • رقیق کننده های فعال و واکنش گر در سیستم اپوکسی مانند دی گلیسیدیل اتر و رقیق کننده های یک یا دو عاملی مانند کاردورا E10P ، C12C14 ، 1،4 بوتان
 • دی ال و یا 1،6 هگزان دی ال
 • فیلرها و پودرهای مخصوص کفپوش اپوکسی مانند سیلیس فعال، باریت و تالک
 • رزین پلی ال
 • رزین ایزوسیانات MDI

تولید انواع کفپوش های صنعتی

کفپوش های صنعتی

 • پرایمر اپوکسی – پلی آمید مخصوص سطوح بتنی
 • لایه میانی اپوکسی – پلی آمین
 • لایه رویه اپوکسی پلی آمین
 • پرایمر رسانا جهت لایه اول کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک
 • کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک یا آنتی الکترو استاتیک
 • کفپوش صنعتی پلی یورتان یا پلی اورتان

توضیح: شایان ذکر است که در کارخانه شرکت مانا پلیمر علاوه بر موارد فوق رنگ های صنعتی دیگر هم بر پایه رزین اپوکسی و رزین پلی اورتان تولید می گردد.

نظر به اینکه شرکت مانا پلیمر در امر تولید و تهیه کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان فعال می باشد لذا در این حوزه دارای مزیت رقابتی قیمت می باشد و با حفظ کیفیت، قیمت اجرایی این نوع کفپوش های صنعتی نسبت به رقبا بسیار قابل ملاحظه است.