لــیست اخـبار

عوامل موثر در تعیین هزینه کفپوش اپوکسی توسط شرکت اپوکسی کار
بازدید از پروژه توسط شرکت اپوکسیهنگامی که با یک شرکت اپوکسی کار تماس گرفته می شود ...

ادامه مطلب

مقایسه کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان
اگر قصد خرید یا اجرای کفپوش های پلیمری را داشته باشید، حتما این سوال برایتان پیش ...

ادامه مطلب

مزایا و معایب کفپوش اپوکسی
مزایای کفپوش اپوکسیدر مطلب زیر به بررسی مزایای اجرای اپوکسی خواهیم پرداخت:طول عمر ...

ادامه مطلب

سیستم های پیشنهادی رنگ در محیط های مختلف صنعتی
سیستم های پیشنهادی رنگ مطابق با استاندارد ISO 12944 در محیط های مختلف صنعتیدر قسمت 6 ...

ادامه مطلب

آزمون اندازه گیری رطوبت بتن بوسیله ورقه پلاستیکی
روش آزمون اندازه گیری رطوبت بتن بوسیله ورقه پلاستیکی طبق استاندارد D 4263نکات ...

ادامه مطلب

قیمت اجرای اپوکسی
مدیران پروژه های اجرایی کفپوش اپوکسی، به منظور انتخاب پیمانکار، در اکثر موارد ...

ادامه مطلب

آماده سازی سطح جهت اعمال رنگ های صنعتی
درجه بندی آماده سازی سطح بعد از تمیز کاری بوسیله مواد سایندهجهت طبقه بندی میزان ...

ادامه مطلب

ارتباط چگالی کفپوش، قیمت و کیفیت محصول نهایی
ضخامت کفپوش های اپوکسی به طور معمول بین 2 الی 3 میلیمتر اجرا می شود. هر میلیمتر ...

ادامه مطلب

عوامل موثر بر انتخاب سیستم رنگ صنعتی
طبق استاندارد ایزو 12944، جهت انتخاب یک سیستم مناسب رنگ صنعتی چه از لحاظ قیمتی و چه ...

ادامه مطلب