محاسبه مقدار درصد هاردنر آمینی برای رزین اپوکسی
همانگونه که می دانیم رزین اپوکسی دارای دو گروه عاملی فعال برای واکنش می باشد. در ...

موارد بیشتر

نحوه مدیریت شرکت های رنگ سازی
یک شرکت رنگ سازی به چه صورت مدیریت می‌شود؟برای اداره کردن یک شرکت علاوه بر نیاز به ...

موارد بیشتر

عیوب رنگ قسمت دوم
در دومین قسمت از سری مقالات عیوب رنگ به Bleeding، Blistering، Bloom، Bridging و Brush Marks می ...

موارد بیشتر

عیوب رنگ قسمت اول
در این سری از مقالات به بررسی عیوب رایج در صنعت رنگ پرداخته و در مورد نحوه جلوگیری ...

موارد بیشتر

آزمون اندازه گیری رطوبت بتن بوسیله ورقه پلاستیکی
روش آزمون اندازه گیری رطوبت بتن بوسیله ورقه پلاستیکی طبق استاندارد D 4263نکات ...

موارد بیشتر

ضخامت کفپوش اپوکسی - قسمت دوم
همانگونه که در قسمت اول مقاله ذکر شد ضخامت کفپوش اپوکسی از دو جنبه قابل بحث و ...

موارد بیشتر

ضخامت کفپوش اپوکسی - قسمت اول
ضخامت کفپوش اپوکسی از دو جنبه قابل بحث و بررسی است.ضخامت کفپوش اپوکسی از نظر ...

موارد بیشتر

محاسبه ضخامت
...نحوه محاسبه ضخامت کفپوش اپوکسی اجرائی با توجه به مصرف مواد شامل اپوکسی و ...

موارد بیشتر