یازدهمین سالگرد تاسیس شرکت ماناپلیمر
امروز مورخ ۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۷، تیم مدیریتی و بخشی از پرسنل شرکت توسعه پوشش های ...

مـوارد بیشتر

نمایشگاه جامع دریایی ایران
اولین دوره از نمایشگاه جامع دریایی ایران با حمايت شوراي عالي صنايع دريايي كشور ...

مـوارد بیشتر

ماناپلیمر در نقشه گوگل
.موقعیت ماناپلیمر در نقشه گوگل.در صفحه شخصی اینستاگرام مدیرعامل شرکت مانا پلیمر ...

مـوارد بیشتر

دیدار دوستانه با دانشجویان صنعتی امیرکبیر
این برنامه مورخ 21 آبان ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با حضور مجید آقارفیعی ...

مـوارد بیشتر

کفپوش اپوکسی در اصفهان
شرکت مانا پلیمر دارای سوابق متعددی در مورد کفپوش اپوکسی در اصفهان است.مهم ترین ...

مـوارد بیشتر

نمایشگاه رنگ و رزین ایران
نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین ایران (IPCC) مهم ترین و بزرگترین نمایشگاه رنگ و پوشش ...

مـوارد بیشتر