بازرگانی مواد اولیه

بـــازرگانی مواد اولیه

گروه بازرگانی ماناپلیمر به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز گروه تولیدی به وجود آمد. این گروه ابتدا فعالیت خود را برروی شناسایی شرکتهای مطرح تولیدکننده مواد اولیه رنگ متمرکز نمود و اقدام به واردات کالا نظیر رزین اپوکسی از شرکتهای اروپایی نمود. پس از مدت کوتاهی علاوه بر تأمین نیاز گروه تولیدی قسمتی از مواد وارده به بازار عرضه گردید و این شرکت سهمی هر چند ناچیز از تأمین مواد اولیه سایر شرکتها را از آن خود نمود. سبد کاری این گروه به مرور توسعه پیدا کرد و کالاهای متعددی نظیر رزینها، پیگمنتها، ادتیوها در لیست اقلام این گروه قرار گرفت. در حال حاضر این گروه با همکاری چند شرکت در خارج از کشور توان واردات کالاهای تخصصی را دارد. علاوه بر آن با توسعه فعالیت این گروه و شناسایی بازار کشورهای آسیای میانی، در حال حاضر صادرات اندکی از محصولات گروه تولیدی مانا به کشورهای آذربایجان، ارمنستان وغیره با همکاری گروه بازرگانی در حال انجام است که از جمله این محصولات شامل: کفپوش اپوکسی، رنگ ترافیک و چسب ترافیک می باشد.

بـــازرگانی مواد اولیه

گروه بازرگانی ماناپلیمر به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز گروه تولیدی به وجود آمد. این گروه ابتدا فعالیت خود را برروی شناسایی شرکتهای مطرح تولیدکننده مواد اولیه رنگ متمرکز نمود و اقدام به واردات کالا نظیر رزین اپوکسی از شرکتهای اروپایی نمود. پس از مدت کوتاهی علاوه بر تأمین نیاز گروه تولیدی قسمتی از مواد وارده به بازار عرضه گردید و این شرکت سهمی هر چند ناچیز از تأمین مواد اولیه سایر شرکتها را از آن خود نمود. سبد کاری این گروه به مرور توسعه پیدا کرد و کالاهای متعددی نظیر رزینها، پیگمنتها، ادتیوها در لیست اقلام این گروه قرار گرفت. در حال حاضر این گروه با همکاری چند شرکت در خارج از کشور توان واردات کالاهای تخصصی را دارد. علاوه بر آن با توسعه فعالیت این گروه و شناسایی بازار کشورهای آسیای میانی، در حال حاضر صادرات اندکی از محصولات گروه تولیدی مانا به کشورهای آذربایجان، ارمنستان وغیره با همکاری گروه بازرگانی در حال انجام است که از جمله این محصولات شامل: کفپوش اپوکسی، رنگ ترافیک و چسب ترافیک می باشد.
در حال حاضر این گروه فعالیت خود را بر روی این موارد متمرکز نموده است. - رزینهای صنعتی شامل رزینهای اپوکسی، هاردنر پلی آمین، رزین پلی استر، رزین وینیل استر و رزینهای ایزوسیانات و پلی ال. - پیگمنت ها شامل پیگمنتهای رنگی، دی اکسید تیتانیوم و غلظت دهنده ها نظیر ایروسیل. - ادتیوها شامل ادتیوهای ضدحباب، ضدرویه، همتراز کننده، ضد ته نشینی و غیره. - ملاتهای مقاوم شیمیایی مانند فوران -کاشی و سرامیک ضداسید مهمترین ویژگی این گروه ارتباط با شرکتهای خارجی و توان فروش محصولات بصورت ریالی و ارزی است. ضمن اینکه این شرکت درصدد است که همپای واردات مواد اولیه صادرات محصولات خود و سایر شرکتها را به انجام برساند به نحوی که ارزش ریالی صادرات بر واردات پیشی بگیرد. دپوی کالاهای وارداتی این شرکت واقع در انبارهای عمومی منطقه شورآباد قم می باشد، ضمن اینکه با توجه به ارتباط فی مابین این گروه و سایر بازرگانان فعال در این صنعت امکان تهیه مواد اولیه دیگری که در سبد کالاهای این شرکت نمی باشد با نظارت بر کیفیت و ارائه قیمت مناسب فراهم است. همانگونه که ذکر گردید از اهداف بلند مدت این شرکت صادرات محصولات تولیدی کشور ایران به اقصی نقاط جهان می باشد و در اهداف کوتاه مدت و میان مدت خود تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در دستور کار قرار دارد. ضمن اینکه این گروه بر آن است که با ایجاد بانک اطلاعاتی به روز درخصوص تأمین کنندگان و مصرف کنندگان مواد اولیه نسبت به حذف واسطه ها و کاهش قیمت تمام شده محصول اقدام نماید.